Jak jsme vybrali 42 hodnot pro Eticii 21?

Březen 22, 2018

Jak jsme vybrali 42 hodnot pro Eticii 21?

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jaké hodnoty považují lidé za důležité.
Hodnoty definujeme jako “skutečnosti, způsoby jednání a cílové stavy, které lidé považují za důležité” (1). Základní otázka, kterou jsme položili všem respondentům tedy zněla: “Jaké hodnoty jsou pro vás důležité?”
Aby mohli účastníci průzkumu odpovědět na tuto otázku, připravili jsme dva výzkumné protokoly. Jeden je ve formě osobních rozhovorů, v druhém jsme využili webovou aplikaci Eticia (beta.eticia.cz) s online dotazníkem.
Výsledky tohoto průzkumu tvořily základ pro vývoj webové aplikace Eticia 21, která byla spuštěna v dubnu 2018. Eticia 21 je projekt, jenž si klade za cíl popularizovat téma hodnot a vytvořit prostředí pro diskuzi o hodnotách. Jedním ze záměrů projektu Eticia 21 je publikovat články pro akademickou veřejnost, druhým je popularizovat výzkumné práce zabývající se hodnotami. Následující článek je tedy určen pro oba tyto záměry.

read more …